OKay Training | ที่อยู่ แผนที่ บริษัท

OKay Training Co., Ltd.

Google Maps OKay Training

เลขที่ 211/58 ซอยคุ้มเกล้า 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท โอเคเทรนนิ่ง จำกัด

  ด้วยประสบการณ์จัดอบรมสัมมนามากกว่า 15 ปี เราได้ส่งมอบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารและพนักงานจากการประเมินผลหลังจบการอบรมสัมมนา เรามุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคน สร้างทีมงาน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือโปรแกรมจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา